Dansmattetejp / Golvmarkeringstejp

 Dansmattetejp Matt Dansmattetejp

För skarvning av dans- och scenmattor.

Dansmattetejp Blank Blank Dansmattetejp

För skarvning av dans- och scenmattor.

Golvmarkeringstejp Golvmarkerings-
tejp

För uppmärkning av golv i idrottshallar, på lager etc.