Jem / Martin Rökvätska

Jem / Martin Rökvätska är av s k vattenbaserad typ och passar utmärkt till de flesta moderna rökmaskiner. Den artificiella röken från Jem / Martin Rökvätska är väl hälsodokumenterad världen över och är i Sverige den enda som är hälsotestad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut samt av f.d. Arbetsmiljöinstitutet.
Jem / Martin Rökvätska kan idag anses utgöra standard bland professionella användare inom film, teater, television, scen, nattclub och event/nöjesproduktion. Den är tillverkad av livsmedelsklassade glykoler samt avjoniserat vatten och är en av de renaste på marknaden.
Jem / Martin Rökvätska är den enda godkända att användas i Jem / Martin rökmaskiner och är en förutsättning för att garantin på maskinen skall gälla.

   

Pro Smoke Super

Pro Smoke Super ZR-Mix
Ger en medeltjock effektrök med lång varaktighet. Vår vanligaste rökvätska.
Förp. 5 l, 9,5 l, 25 l och 220 l.

Studio DX

Studio DX
Ger ett tunt dis med snabb avkondensering.
Förp. 5 l och 220 l.

Pro Smoke High Density

Pro Smoke High Density
Ger en tjock effektrök med lång varaktightet. Bör inte användas inomhus i känsliga lokaler.
Förp. 5 l, 9,5 l och 220 l.

I-Fog

I-Fog
Medeltjock rök med lång varaktighet. Lämplig i lokaler med hög luftväxling eller med luftkonditionering.
Förp. 5 l, 9,5 l och 220 l.

Regular DJ

Regular DJ
Ger en medeltjock effektrök. Något tunnare än Pro Smoke Super.
Förp. 5 l, 9,5 l och 220 l.

Pro Haze

Pro Haze
Ger ett extremt tunt dis.
Avsedd för Magnum 2500 Hz, Magnum Hazer, Jem 24/7 Hazer m.fl.
Förp. 2,5 l, 5 l, 25 l och 220 l.

C+ Haze

C+ Haze
Ger ett extremt tunt, transparent och homogent dis. Utmärkt för tunna ljusstrålar och laser.
Avsedd för Jem Compact Hazer och Jem Hazer Pro.
Förp. 2,5 l, 5 l, 9,5 l, 25 l och 220 l.

R-365 Haze

R-365 Haze
Ger ett extremt tunt, transparent och homogent dis. Utmärkt för tunna ljusstrålar och laser.
Avsedd för Jem Ready 365 Hazer.
Förp. 5 l, 9,5 l och 25 l.

K1 Haze

K1 Haze
Ger ett extremt tunt, transparent och homogent dis. Utmärkt för tunna ljusstrålar och laser.
Avsedd för Jem K1 Hazer.
Förp. 2,5 l, 9,5 l och 220 l.

Heavy Fog B2

Heavy Fog B2
För att skapa tungrök-effekt. Avkondeserar innan den blir varm och stiger upp från golvet. Ger en medeltjock rök med snabb avkondensering.
Avsedd för Jem Glaciator X-Stream.
Obs! Ger ingen effekt med "vanliga" rökmaskiner.
Förp. 5 l, 25 l och 220 l.

Heavy Fog C3

Heavy Fog C3
För att skapa tungrök-effekt. Avkondeserar innan den blir varm och stiger upp från golvet. Ger en tjock rök med långsam avkondensering.
Avsedd för Jem Glaciator X-Stream.
Obs! Ger ingen effekt med "vanliga" rökmaskiner.
Förp. 5 l, 25 l och 220 l.

Pro Steam

Pro Steam Simulation
För att skapa ång-effekt. Ger en vit rökstråle som snabbt försvinner, liknande Co²-effekt.
Förp. 9,5 l, 25 l och 220 l.

Rush Fog Fluid

Rush Fog Fluid
Ger en medeltjock rök med medellång varaktighet.
Förp. 2,5 l, 5 l, 25 l och 220 l.

Rush Haze Fluid

Rush Haze Fluid
Ger ett extremt tunt dis.
Avsedd för Magnum 2500 Hz, Magnum Hazer, Jem 24/7 Hazer m.fl.
Förp. 2,5 l, 5 l, 25 l och 220 l.

Rush Club Smoke Dual Fluid

Rush Club Smoke Dual Fluid
Speciellt framtagen för Rush Club Smoke Dual System. Ger både en effektrök och ett hazedis, beroende på vilket rökhuvud som används.
Förp. 5 l, 25 l och 220 l.

Pro Clean Supreme

Pro Clean Supreme
Rengöringsvätska att användas regelbundet för att förlänga värmeblockets livslängd genom att förhindra att det blockas igen. Tillverkad av miljövänliga kemikalier.
Förp. 2,5 l.

Övriga Rökvätskor

   

Ultimate C-fluid

Swefog Ultimate C-Fluid
Paraffinolja (White paraffin oil). Att användas i Cracker-oil maskiner (maskiner med kompressor) t.ex. Cirro, Swefog, Antari m.fl.
Förp. 5 l.

Stratosphere

Swefog Stratosphere Hydro Power Fluid
Paraffinolja (White paraffin oil). Att användas i maskiner som drivs med Nitrogen (N²) eller Koldioxid (Co²) t.ex. MDG Atmosphere.
Förp. 5 l.

Le Maitre

Le Maitre Mini Mist Rökvätska
Ger en medeltjock rök.
Passar till Le Fog / Le Maitre Mini Mist / Concept / Power Fog Rökmaskiner
0,4 liter aerosolflaska.
Säkerhetsdatablad Martin (PDF) Säkerhetsdatablad Swefog (PDF) Säkerhetsdatablad Le Maitre (PDF)