Tesa 5696

   
Tesalogo Tesa 5696
För permanent inläggning av plast- och textilmattor, även i trappor och i rum med mycket hög luftfuktighet samt utomhus. Lätt att riva för hand.
Längd: 25 m.
Bredd: 50 mm.
Bärare: PP-folie.
Färg: Vit.
Häftämne: Akrylat.
Liner: Brunt papper.
Styrka häftämne: Ingen uppgift.
   
Tejpguiden