Deemark
Golvmarkeringstejp
Le Mark-Logo

För uppmärkning av golv i sporthallar, på lager, i offentligmiljö etc. Mycket slitagetålig bl.a. mot städmaskiner.

  • Slitagetålig
  • Kraftig
  • Ej reflekterande matt yta
  • Flexibel och smidig
  • Många användningsområden
Längd: 33 m.
Bredd: 25, 38, 50, 75, 100 mm. Varningstejp även 12 och 150 mm.
Färg: Svart, vit, gul, grön, röd, blå, gul/svart, grön/vit, röd/vit.
Bärare: PVC.
Häftämne: Gummi.
Styrka häftämne: * *