Primetime AB | Om oss

Om oss


Primetime AB grundades 1983 och har med tiden blivit en självklar och oumbärlig samarbetspartner för våra kunder. Vår verksamhet består i huvudsak av försäljning och uthyrning. Vårt kontor, utställning, butik och lager ligger lättillgängligt på Lidingö, 10 minuter från Stockholms City.

Vi är verksamma inom två helt olika produktområden; dels inom scenkonst, film, television, event mm och dels inom rök för räddningsutbildning och industriellt bruk samt rök för inbrotts-och överfallslarm.

Vi tillhandahåller endast premiumprodukter och då främst från våra agenturer. Vi har rökmaskiner och rökvätska från Martin, Trainer, Smokecloak, Cirro Mist och Swefog; tejper från Tesa, Le Mark, Protape, Shurtape, Advance m.fl; mattor, textilier, flamskydd och scenteknik från Tüchler samt specialeffekter från MagicFx och Premium Factory. Vi tillhandahåller även torris (kolsyreis) och Co2 i gasform från Linde (AGA). Är det något du saknar på vår hemsida så hör bara av dig.

Vi hyr ut olika former av rökmaskiner samt specialeffektsutrustning.

Vi har en komplett avdelning för reparation och service av de produkter vi representerar.