Etiketter Le Mark-logo

Vi tillverkar etiketter för uppmärkning av utrustning och kablar. Kontakta oss för prover.

  • Olika material beroende på användningsområde
  • Olika häftämne beroende på användningsområde
  • Slitstarka
  • Fäster på många olika underlag
  • Många olika storlekar
  • Kundanpassat tryck
  • Kontakta oss för prover