Primetime AB | Rökvätska
Jem / Rush / Martin Rökvätska

Övriga rökvätskor längre ner på sidan

Jem / Rush / Martin Rökvätska är av s k vattenbaserad typ och passar utmärkt till de flesta moderna rökmaskiner. Den artificiella röken från Jem / Martin Rökvätska är väl hälsodokumenterad världen över och är i Sverige den enda som är hälsotestad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut samt av f.d. Arbetsmiljöinstitutet.
Jem / Rush / Martin Rökvätska kan idag anses utgöra standard bland professionella användare inom film, teater, television, scen, nattklubb och event/nöjesproduktion. Den är tillverkad av livsmedelsklassade glykoler samt avjoniserat vatten och är en av de renaste på marknaden.
Jem / Rush / Martin Rökvätska är den enda godkända att användas i Jem / Martin rökmaskiner och är en förutsättning för att garantin på maskinen skall gälla.

   
JEM Pro-Fog Fluid
JEM Pro-Fog Fluid
Ger en medeltjock effektrök med lång varaktighet. Vår vanligaste rökvätska. Ersätter Pro Smoke Super ZR-Mix.
Förp. 2.5, 5, 25 och 220 liter.
JEM Pro-Fog Fluid QD
JEM Pro-Fog Fluid, Quick Dissipating
Ger ett tunt dis med snabb avkondensering. Ersätter Studio DX.
Förp. 2.5, 5, 25 och 220 liter.
JEM Pro-Fog Fluid EQD
JEM Pro-Fog Fluid, Extra Quick Dissipating
För att skapa ång-effekt. Ger en vit rökstråle som snabbt försvinner, liknande Co²-effekt. Ersätter Pro Steam Simulation.
Förp. 2.5, 5, 25 och 220 liter.
JEM Pro-Fog Fluid HD
JEM Pro-Fog Fluid, High Density
Ger en tjock effektrök med lång varaktighet. Bör inte användas inomhus i känsliga lokaler. Ersätter Pro Smoke High Density.
Förp. 2.5, 5, 25 och 220 liter.
JEM Low Fog Fluid QD
JEM Low Fog Fluid, Quick Dissipating
För att skapa tungrök-effekt. Avkondeserar innan den blir varm och stiger upp från golvet. Ger en medeltjock rök med snabb avkondensering.
Avsedd för Jem Glaciator Dynamic / X-Stream.
Obs! Ger ingen effekt med "vanliga" rökmaskiner. Ersätter Heavy Fog A1
Förp. 5, 25 och 220 liter.
JEM Low Fog Fluid
JEM Low Fog Fluid
För att skapa tungrök-effekt. Avkondeserar innan den blir varm och stiger upp från golvet. Ger en medeltjock rök med medelsnabb avkondensering.
Avsedd för Jem Glaciator Dynamic / X-Stream.
Obs! Ger ingen effekt med "vanliga" rökmaskiner. Ersätter Heavy Fog B2
Förp. 5, 25 och 220 liter.
JEM Low Fog Fluid HD
JEM Low Fog Fluid, High Density
För att skapa tungrök-effekt. Avkondeserar innan den blir varm och stiger upp från golvet. Ger en tjock rök med långsam avkondensering.
Avsedd för Jem Glaciator Dynamic / X-Stream.
Obs! Ger ingen effekt med "vanliga" rökmaskiner. Ersätter Heavy Fog C3
Förp. 5, 25 och 220 liter.
RUSH & THRILL Fog Fluid
RUSH & THRILL Fog Fluid
Ett ekonomialternativ som ger en medeltjock effektrök med medellång varaktighet. Ersätter Regular DJ.
Förp. 2.5, 5, 25 och 220 liter.
RUSH & THRILL Haze Fluid
RUSH & THRILL Haze Fluid
Ger ett extremt tunt dis.
Avsedd för Magnum 2500 Hz, Jem 24/7 Hazer m.fl. Ersätter Pro Haze.
Förp. 2.5 och 5 liter.
RUSH Club Smoke Dual Fluid
RUSH Club Smoke Dual Fluid
Speciellt framtagen för Rush Club Smoke Dual System. Ger både en effektrök och ett hazedis, beroende på vilket rökhuvud som används.
Förp. 5, 25 och 220 liter.
JEM C-Plus Haze Fluid
JEM C-Plus Haze Fluid
Ger ett extremt tunt, transparent och homogent dis. Utmärkt för tunna ljusstrålar och laser.
Avsedd för Jem Compact Hazer och Jem Hazer Pro.
Förp. 2.5, 5, 25 och 220 liter.
JEM R365 Haze Fluid
JEM R365 Haze Fluid
Ger ett extremt tunt, transparent och homogent dis. Utmärkt för tunna ljusstrålar och laser.
Avsedd för Jem Ready 365 Hazer.
Förp. 5 och 25 liter.
JEM K1 Haze Fluid
JEM K1 Haze Fluid
Ger ett extremt tunt, transparent och homogent dis. Utmärkt för tunna ljusstrålar och laser.
Avsedd för Jem K1 Hazer.
Förp. 2.5 och 220 liter.
Martin Pro-Clean and Storage Fluid
Martin Pro-Clean & Storage Fluid
Rengöringsvätska att användas regelbundet för att förlänga värmeblockets livslängd genom att förhindra att det blockas igen. Tillverkad av miljövänliga kemikalier.
Förp. 2.5 liter.
Övriga rökvätskor
   
Swefog Ultimate Crystal Haze Fluid
Swefog Ultimate Crystal Haze Fluid
Ger ett extremt fint och lätt atmosfäriskt dis med klara färger och är "snällare" mot utrustning än C-Fluid. Paraffinolja (White paraffin oil). Att användas i Cracker-oil maskiner (maskiner med kompressor) t ex. Cirro, Swefog, Antari m.fl.
Förp. 5 liter.
Swefog Ultimate C-Fluid
Swefog Ultimate C-Fluid
Paraffinolja (White paraffin oil). Att användas i Cracker-oil maskiner (maskiner med kompressor) t ex. Cirro, Swefog, Antari m.fl.
Förp. 5 liter.
Swefog Supreme Extensive Fog Fluid
Swefog Supreme Extensive Fog Fluid
Paraffinolja (White paraffin oil). Att användas i maskiner som drivs med Nitrogen (N²) eller Koldioxid (Co²) t ex. MDG Atmosphere. Ger klara färger.
Förp. 5 liter.
Le Maitre Mini Mist Fluid
Le Maitre Mini Mist Fluid
Ger en medeltjock rök.
Passar till Le Fog / Le Maitre Mini Mist / Concept / Power Fog Rökmaskiner
0,4 liter aerosolflaska.
Säkerhetsdatablad Martin (PDF) Säkerhetsdatablad Swefog (PDF) Säkerhetsdatablad Le Maitre (PDF)
Martin Rökvätskematris (PDF) Martin Guide Nya/Äldre Rökvätskor (PDF)