Primetime AB | Torr-is / Co²
Torr-is / Kolsyreis Tüchler-Logo

Torr-is (Biogon i fast form) används bl.a. för att skapa rökeffekter eller för att hålla produkter kalla eller frysta.
Torr-isen har mycket låg temperatur, -78°C. Vid hanteringen måste därför ändamålsenliga skyddshandskar eller annan skyddsutrustning användas. Den får heller inte stoppas i munnen! Den låga temperaturen gör att frysningen sker snabbt.
Torr-is tillverkas i form av pellets med en storlek på 10 mm i diameter och en längd på ca 20 mm. En annan tillverkningsform är blockis, då varje block förpackas separat i skyddspapper.

Hur ska jag förvara isen?
Torr-is är färskvara som dunstar (förgasas) i förpackningen. Isen levereras i en frigolitlåda alt. i en transportlåda. Du bör hämta din is tidigast två dagar innan du skall använda den. Förvara den så kallt som möjligt och öppna inte förpackningen förrän du skall använda den. Förvara inte isen i frys eller kyl då den kan frysa och skada dessa.

Hur länge håller isen?
Ca 15 % av vikten förgasas per dygn. Om du köper 7 kg torr-is på fredag eftermiddag så finns ca 6 kg kvar på lördag eftermiddag och ca 5 kg kvar på söndag eftermiddag.

Vad behöver jag tänka på vid hantering?
Du skall alltid ha handskar när du hanterar torr-is. Den är mycket kall, minus 78°C.
Du skall inte servera torr-is direkt ur ett dricksglas.
Använd dubbla skålar vid servering av t ex bål. En yttre skål med ljummet vatten i som du ställer själva bålskålen i. Då minimeras risken att komma i direkt kontakt med torr-isen.
Lämna aldrig barn ensamma med torr-is.

Egenskaper
  • Sublimeringstemperatur (smältpunk) -78°C.
  • Ett enkilos torr-isblock har storleken 125 x 27 x 210 mm.
  • Torr-ispellets har storleken 10 x 20 mm.
  • Specifik vikt är ca 1,4 kg/dm³.
  • Av ett kilo torr-is bildas ca 530 liter koldioxidgas.
Förpackningar
  • Pellets: Engångskartong 5 eller 17 kg. Transportlåda 200 eller 375 kg.
  • Block: Engångskartong 7 eller 26 kg. Transportlåda 230 eller 485 kg.

Hämta produktblad (PDF) Hämta säkerhetsdatablad (PDF)
Torr-is